PSA: Můžete si vybrat své Nintendo ID, než vyjde spínač

^