Koncepty OOP Pythonu (třídy, objekty a dědičnost Pythonu)

^