Casting typu C #: Explicitní a implicitní převod dat s příkladem

^