Zde je ukázka, kterou získáte v ukázce Super Smash Bros 3DS

^