C # DateTime Tutorial: Práce s datem a časem v C # s příkladem

^