Sestava Evo 2022 zahrnuje Street Fighter, Guilty Gear, Melty Blood a další

^