Kouzlo je pro jednu divokou jízdu ve Warriors Orochi 4

^