Overwatch 2 potvrzen na BlizzCon 2019, Echo je v

^