Sonic X Shadow Generations vtrhne na PlayStation letos na podzim

^