Soulcalibur VI s opravou 1.11 je nastavena na leden a zaměřuje se na nerfy a problémy se sítí

^