Testování stability při testování softwaru pro stabilní systém

^