Vazba Izáka: Čtyři duše přináší dětem strach při sbírání karet

^