V South Parku můžete navždy prchnout: Tyčinka pravdy

^