Aww, neměl jsi! Vzácně právě přidal banjo do Sea of ​​Thieves

^