Cadence of Hyrule získává speciální úspěchy Switch, přepíná se rachot řadiče rachotů

^