Dokonce i Biomutant získává sběratelskou edici 400 $

^