Jak nastavit úložiště SVN a nainstalovat klienta SVN Tortoise

^