Poslední hlavní aktualizace jaderného trůnu skončila

^