O rok později mohla být hra Synové anarchie podvodem

^