Fáze, metodologie, proces a modely SDLC (životní cyklus vývoje softwaru)

^