Práce na AWS CodeDeploy DevOps Tool pro automatické nasazení

^