Výukový program pro normalizaci databáze: 1NF 2NF 3NF BCNF Příklady

^