EVE Echoes je v podstatě EVE mobile, ale otázky zůstávají

^