Tady je, jak amiibo pracuje v Fire Emblem Fates

^