Jak vybrat rádiová tlačítka v selenu WebDriver?

^