Jak nastavit a otestovat odchozí zprávu v Salesforce?

^