Monster Rancher on Switch si zachovává tento styl PSOne

^