Testování REST API s Spring RestTemplate a TestNG

^