Unix zpracovává řídicí příkazy jako Ps a Top (část C)

^