>

Váš první pohled na DC Heroes objevující se v Mortal Kombat

^