Přívěs Cyberpunk 2077 obsahuje skrytou zprávu týkající se DLC, DRM, okna vydání a dalších

^