Garrosh je sporný hrdina, ale sakra je zábavné hrát

^