Hrdinové Stormova imperia nežijí podle zdrojového materiálu

^