Stojí za to získat certifikaci pro testování softwaru QA?

^