String Array C ++: Implementace a reprezentace s příklady

^