Příklady aritmetických a booleovských operátorů Unix Shell Script

^