>

Dead Space remake reviduje zvuk Plasma Cutter po zpětné vazbě od fanoušků

^