Virtuální stroj Java: Jak JVM pomáhá při spouštění aplikace Java

^