Konfigurace Jest a ladění testů založených na Jest

^