Hráč Lego Star Wars předvádí na mláďatech nějakou techniku ​​vzdušného žonglování

^