Tento scénář vysvětluje, jak důležité je dokumentovat často se vyskytující chyby

^