>

Zpracování chyb VBScript: VBScript při chybě, při chybě GoTo 0, při chybě pokračovat dále

^